Stipendija za godišnji program razmene u Mađarskoj za školsku 2016-2017

-

Interkutlura raspisuje konkurs za jednu stipendiju za godišnji program razmene učenika srednjih škola u Mađarskoj u školskoj 2016-2017. godini, u iznosu od 1000 evra. Puna cena programa iznosi 5.650 evra i u potpunosti pokriva troškove učešća u programu razmene, avionsku kartu i međunarodno zdravstveno osiguranje. Učenik plaća razliku do pune cene programa. Detaljne informacije o programu dostupne su OVDE.

Uslovi konkursa – Pravo da konkurišu imaju učenici koji su:
•    državljani Republike Srbije, koji imaju prebivalište u Srbiji i pohađaju školu u Srbiji
•    rođeni između 19. 02. 1998. godine i 31. 12. 2000. godine
•    redovni učenici srednje škole
•    u školi postigli minimum vrlo dobar uspeh u poslednje dve školske godine
•    aktivni u školi i vanškolskim aktivnostima

Način prijavljivanja

Zainteresovani kandidati treba da:
1)    popune detaljnu onlajn prijavu ‒ registracija i pristup prijavi vrši se preko sajta Interkulture http://www.afs.org.rs./
2)    napišu esej na temu „Kako želim da predstavim Srbiju u drugoj zemlji?“ dužine između jedne i dve kucane strane i pošalju ga mejlom na milena.miladinovic@afs.org. U mejlu napisati ime, prezime i naznačiti za koju stipendiju se kandidat prijavljuje.

Rok za prijavljivanje je 1. decembar 2015. godine

Izbor stipendista

Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uslove konkursa biće pozvani na selekciju u decembru. Obaveštenje o užem izboru kandidata biće poslato svim učesnicima selekcije u februaru, nakon čega će biti obavljeni individualni razgovori sa kandidatima koji uđu u uži izbor. Konačni rezultati selekcije biće obavljeni u martu.

Najčitanije