Promocija knjige Aleksandra Dikića “Nastanak i nestanak jedne države (pravda za memorandum)” danas u Niškom kulturnom centru

-

Promocija knjige Aleksandra Dikića “Nastanak i nestanak jedne države (pravda za Memorandum)” biće održana u ponedeljak, 20. aprila 2015. godine u maloj sali Niškog kulturnog centra, sa početkom u 19 sati.

Tema knjige je retrospektivna analiza odnosa jugoslovenskih naroda, kao i memoranduma SANU i njegov uticaj na raspad Jugoslavije. Ove godine se obeležava trideset godina od stvaranja ovog kontradiktornog dokumenta čija stigmatizacija traje i danas. Tim povodom nedavno je izašla iz štampe ova knjiga u izdanju beogradske “Prosvete”.

– Osamdesete godine 20. veka donose kulminaciju ekonomske, socijalne i političke krize jugoslovenskog društva. Sve ideološke rezerve bile su iscrpljene, a svi oprobani mehanizmi pokazali su se neuspešnim u sudaru sa problemima koji su, poput zemljotresa, iz temelja potresali Jugoslaviju. Upotreba i zloupotreba Memoranduma, dokumenta pripremanog u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, a nikada potpuno završenog i objavljenog, često je bila praćena neznanjem, politikanstvom i providnom propagandom. Ova analiza političke, ekonomske i nacionalne diskriminacije srpskog naroda u okviru južnoslovenske zajednice, zloupotrebljena je, na neviđeno, kao još jedan razlog rastakanja zajedničke države – podseća nas ovaj izdavač i dodaje: – Autor ove knjige, u uzbudljivom, odmerenom i znalački napisanom tekstu, prati procese stvaranja prve i druge Jugoslavije i njihov konačni, žalostan kraj.

 O knjizi će govoriti dr Slaviša Kovačević, Jakša Šćekić i Aleksandar Dikić, autor knjige.

  Slaviša Kovačević je docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Njegova uža naučna tematska oblast je novija politička tradicija Srbije i njen uticaj na tranzicioni period, kao i diskontinuiteti u našoj državno-pravnoj i političkoj istoriji, učestala tranzitornost kao karakteristika društvene i političke istorije.

  Jakša Šćekić je novinar, reporter, producent televizije “Skaj” i RTV Vojvodine.

  Aleksandar Dikić je rođen 1978. godine u Nišu. Od 2013. godine je doktorand medicinskih nauka Univerziteta u Beogradu. Svoje tekstove je objavljivao na internet portalima i u štampanim izdanjima “Nove srpske političke misli”, “Srpskog kulturnog kluba”, “Vidovdana” i drugim.