Produžen rok za prijavu na takmičenje „Evropska nagrada mladih“

-

Evropska nagrada mladih (EYA) je panevropsko takmičenje sa ciljem da motiviše mlade, preduzetnike i startap-ove, na stvaranje društveno-vrednih digitalnih projekata koji se odnose na ciljeve definisane od Saveta Evrope i Evrope 2020. Ista predstavlja njihov potencijal u kreiraju inovativnih rešenja uz korišćenje interneta i mobilne tehnologije.

Pobednički događaj (EYA Festival) je ustanovljena platforma za međunarodnu razmenu znanja i predstavlja široko priznat događaj umrežvanja za buduću saradnju. Održava se u Gracu, Austrija, od 18.‑21. novembra.

Rok za apliciranje je produžen do 29. jula 2015. godine.

Više informacija na:

www.eu-youthaward.org | facebook.com/EuropeanYouthAward | twitter.com/EYAgraz

Izvor:Portal mladi

Najčitanije