Pročitaj šta predstavlja CRP u krvi

crp u krvi

Svi smo bar nekad čuli da se spominje CRP u krvi, a posebno u kontektsu da je povišen. Međutim, možda nismo uvek znali šta on tačno predstavlja, zašto ga je važno proveravati i na šta ukazuje, kao i kada se njegova vrednost proverava.

Uvek prisutan

CRP kao C-reaktivni protein uvek je prisutan u našem organizmu, a nastaje u jetri. Međutim, kada dođe do kakvog zapaljenja, čime se, u stvari, sam organizam brani, on tada prelazi u krvotok i njegova se koncentracija povećava. Stoga se i njegova prisutnost i vrednost analiziraju krvnom analizom.

Signalizacija

Preko CRP u krvi, odnosno njegovom proverom, utvrđuje se da u telu ima zapaljenjski proces, odnosno on se potvrđuje i pored već manje ili više izraženih simptoma.

Kako CRP ne određuje mesto upale, spada u takozvane opšte markere. Međutim, njegov se značaj ogleda u tome da se determiniše opseg upalnog procesa, odnosno njegova težina, potpomaže da se otkriju neki zdravstveni problemi i uopšte prati zdravstveno stanje pacijenata sa različitim bolestima, kao i delovanje terapije koja se sprovodi.

Prema referentnim vrednostima, smatra se povišenim kada je vrednost CRP-a iznad 10 mg/L, pri čemu postoje varijacije u zavisnosti od zdravstvenog stranja, te je blago povišen kada ima vrednost od 10 do 50 mg/L, značajno uvećan kad je između 50 i 200 mg/L, a visoko povišen kada mu je koncentracija preko 200 mg/L.

Kada se pristupa analizi?

CRP u krvi se uglavnom analizira na osnovu predloga i uputa lekara, a posebno kada se sumnja na prisustvo neke bolesti, a naročito bakterijske infekcije. Ovo nam pomaže i pri diferenciranju infekcija izazvanih bakterijama od onih čiji su izazivači virusi.

Povišene vrednosti javljaju se i kod korone, i kod upale pluća, tuberkuloze, različitih crevnih oboljenja, a bivaju i posledica, na primer, malignih bolesti, posebno su prisutne nakon operacije ili srčanog udara, kod aletgijskih reakcija, prate se i u toku trudnoće itd.

Generalno, širok je dijapazon zdravstvenih stanja kod kojih je važno proveriti i CRP u krvi i gde on može biti važan signalizator. U svakom slučaju, ovi su rezultati vrlo bitni kako radi utvrđivanja zdravstvenog stanja pacijenta, tako i zbog postavljanja adekvatne medicinkse terapije i praćenja njene delotvornosti.

Proces koji je jednostavan

Ukoliko je potrebno da ispitate CRP u krvi, to je sasvim jednostavno.Ova analiza ne iziskuje nikakvo naročito pripremanje i može se uraditi bilo kada. Kapljica krvi dovoljna je za ceo proces, a rezultati se dobijaju veoma brzo, što omogućava potonje brzo medicinsko delovanje i lečenje. Može se obaviti u ambulantama, bolnicama ili posebnim laboratorijama. Međutim, kako je CRP u krvi nespecifičan marker, on je prvi koji treba uraditi, a kasnije, na osnovu rezultata, lekar obično upućuje na dalje pretrage.

Obratiti pažnju

Iako sama analiza nije komplikovana i pacijent već uvidom u rezultate može razumeti da li je CRP u krvi povišen ili u optimalnim vrednostima, te iste rezultate mora proveriti lekar jer je ova analiza samo put ka dijagnostici. Takođe, CRP u krvi upućuje i na to koje su dalje provere potrebne. Svakako, važan i je uzrast pacijenta, da li je u pitanju beba, dete ili odrasla osoba.