Obaveštenje o objavljivanju javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2016. godini

1

Komisija za izbor projekata za mlade, Uprava za omladinu i sport i Kancelarija za mlade Grada Niša obaveštavaju sva zainteresovana udruženja mladih, udruženja za mlade i neformalne grupe građana koje se bave mladima da  da je Javni  konkurs za finansiranje i sufinansiranje  projekata za mlade u 2016. godini, objavljen na sajtu Grada Niša, u delu obaveštenja.

Na navedenoj adresi zainteresovani mogu da  preuzmu i potrebne  obrasce za podnošenje predloga projekta i Smernice za podnosioce prijava.
Krajnji rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 21.03.2016. godine do 15h.