Najava javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2016. godini

4

Grad Niš svake godine, putem javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje   projekata za mlade,  pruža podršku mladima u svim oblastima koje su značajne za unapređenje društvenog položaja mladih i unapređenje kvaliteta života mladih u gradu i na selu, finansiranjem projekata  udruženja mladih, udruženja za mlade i neformalnih grupa građana koje se bave mladima.

U okviru svojih nadležnosti Gradonačelnik Grada Niša  i ove  godine,   do kraja februara, planira da objavi Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje   projekata za mlade. Javni konkurs  će biti raspisan   za projekte iz tematskih oblasti u skladu sa ciljevima navedenim u Strategiji za brigu o mladima Grada Niša 2015 – 2020 i Lokalnom akcionom planu za mlade Grada Niša 2015 – 2020.

Ovim putem Komisija za izbor projekata za mlade, Uprava za omladinu i sport i Kancelarija za mlade Grada Niša pozivaju sva zainteresovana udruženja mladih, udruženja za mlade i neformalne grupe građana koje se bave mladima da  prate objavljivanje  konkursa na  sajtu Grada Niša www.ni.rs, u delu obaveštenja i da sa svojim projektima uzmu učešće u konkursu kako bi kroz realizaciju  svojih projektnih ideja  doprineli unapređenju položaja mladih i ostvarivanju  ciljeva omladinske politike  u gradu Nišu.