Kako se sačuvati od virusa?

kako-se-sacuvati-od-virusa

Skup mera i postupaka koje se primenjuju u borbi protiv patogenih mikroorganizama čime se oni ne uništavaju potpuno, već isključivo do mere do koje ne predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi jeste dezinfekcija. Upravo je cilj dezinfekcije da se spreči ali i suzbije pojava zaraznih bolesti kao i njihove epidemije.

Postoje brojni načini uz pomoć kojih se sprovodi dezinfekcija, a prema metodama koje se koriste prilikom ovog postupka ona može biti mehanička, fizička kao i hemijska.

U koje vreme se sprovodi dezinfekcija?

S obzirom na vreme kada se ona obavlja, dezinfekciju delimo na preventivnu, tekuću kao i završnu.

Preventivna dezinfekcija se obavlja pre pojave neke zarazne bolesti, a njena suština jeste da spreči samo zaražavanje. Kako ona ne bi došla sprovodi se upravo ovaj vid dezinfekcije, a prevencija se uglavnom radi u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, ali i u javnom prevozu kao i mestima i prostorima gde se očekuje velika količina ljudi.

Takozvana tekuća dezinfekcija se radi u trenutku kada je došlo do oboljevanja ljudi, a tada se odgovarajućim hemijskim sredstvima tretiraju sve prostorije, predmeti pa i garderoba koja je kontaminirana od strane zaraženih osoba.

Na kraju se sprovodi i završna dezinfekcija koju stručna lica realizuju u trenutku kada se epidemija završila. Tada se ponovo tretiraju sve prostorije kao i predmeti koje su zaražene osobe koristile.

Kako pripremiti prostoriju za dezinfekciju?

Bitno je da se pre početka primene samog postupka dezinfekcije i upotrebe hemijskih sredstava, tretirane površine dobro očiste od nečistoća, a nakon toga i da se izvrši sanitarno pranje površina kojima se nakon njihovog sušenja može izvršiti sam tretman dezinfekcije. Preporuka je da prilikom ovog postupka koristite adekvatnu opremu kao i rukavice i masku dakle sve ono što vas može zaštititi od štetnog dejstva sredstava za čišćenje.

Ono što definitivno uništava mikroorganizme jesu proizvodi sredstva kao i rastvori na bazi hlora, alkohola kao i gel sa istim sastavom.

U kojim objektima je moguće izvršiti dezinfekciju?

Zaista je podugačak spisak objekata gde je i dezinfekcija ne samo potrebna već i preporučljiva za zdravlje ljudi koji tu borave. Dakle bitno je raditi dezinfekciju u stambenim i poslovnim prostorijama, radnim prostorijama, vozilima javnog prevoza. Takođe, bitno je da se dezinfekcija realizuje nakon poplava kao i izlivanja kanalizacije pa i nakon smrtnog slučaja. Kada govorimo o teretanama, fitnes centrima i drugim sportskim objektima dezinfekcija je takođe preporučljiva, kao i u prostorijama kao što su farme i hladnjače.

Zaista je širok spektar objekata gde je jednostavno potrebna dezinfekcija, a ono što je najbitnije jeste da ćete nakon ovih postupaka imati zdravu sredinu za provođenje vremena, rad ili uživanje sa porodicom i prijateljima.

Dezinfekcijom protiv virusa

Novonastala situacija izazvana virusom COVID – 19 takođe nas je naučila koliko je bitna dezinfekcija, a tokom pandemije metoda kao što je dezinfekcija je bila obavezna u gotovo pa svim objektima.

Ukoliko vam je potrebna dezinfekcija poslovnog prostora ona se radi po završetku radnog dana i napuštanja poslovnih prostorija. Dakle, moguće je raditi ovu metodu samo u trenutku kada nema zaposlenih i klijenata. Na taj način ćete postići najveću produktivnost kompanije ali i najveću efikasnost same dezinfekcije.

Sa druge strane ukoliko to nije moguće učiniti, objekat će privremeno biti prazan kako bi se postila veća efikasnost dezinfekcije.

Naravno, ukoliko vam je potrebna dezinfekcija kuće ili stana, ona se obavlja takođe veoma brzo i efikasno uz 100% ekološki prihvatljive proizvode. Upravo će nakon dezinfekcije stana ili kuće pomenuti objekat biti mesto sa minimalnim rizikom od zaraze kao i širenja virusa. Na taj način ćete se sačuvati od virusa, a sam prostor će biti potpuno bezbedan i za malu decu kao i kućne ljubimce.

Naime, sva sredstva koja se koriste prilikom metode dezinfekcije su ekološki prihvatljiva, ne utiču na zdravlje ljudi i životinja, i veoma je brzo moguće se vratiti svakodnevnim aktivnostima.

Ne zaboravite ni da se prilikom izvođenja takozvane svakodnevne dezinfekcije obavezno radi mehanička metoda koja podrazumeva struganje, četkanje, pranje, metenje kao i odmašćivanje svih površina. Na ovaj način ćete ukloniti i do 60% svih prisutnih mikroorganizama i virusa, a ova metoda vam je ujedno i obavezna ukoliko se odlučite za dezinfekciju.

Dakle za ispravnu dezinfekciju potrebna je pravilna priprema samog prostora koji će se tretirati biološkim sredstvima, a na taj način biće osigurana maksimalna efikasnost samog tretmana.

Dezinfekcija može biti preventivna, tekuća ili završna u zavisnosti od samog stanja koje je zatečeno u samom objektu.

Preparati koji se koriste moraju da budu najnovije generacije, da su biološki razgradivi kao i ekološko prihvatljivi.

Ipak je najbolje da rešenje za dezinfekciju kuće, stana, poslovnog prostora, magacina ili neke javne ustanove prepustite stručnom timu kompanije koja će celokupan proces realizovati.