Category Archives: Obrazovanje

Stipendija za godišnji program razmene u Holandiji za školsku 2016-2017.

Interkultura raspisuje konkurs za jednu stipendiju za godišnji program razmene učenika srednjih škola u Holandiji u školskoj 2016-2017. u iznosu od 2000 evra. Puna cena programa iznosi 5650 evra i u potpunosti pokriva troškove učešća u programu razmene, avionsku kartu

Stipendija za godišnji program razmene u Mađarskoj za školsku 2016-2017

Interkutlura raspisuje konkurs za jednu stipendiju za godišnji program razmene učenika srednjih škola u Mađarskoj u školskoj 2016-2017. godini, u iznosu od 1000 evra. Puna cena programa iznosi 5.650 evra i u potpunosti pokriva troškove učešća u programu razmene, avionsku

Stipendija za godišnji program razmene na Tajlandu za školsku 2016-2017

Interkutlura raspisuje konkurs za jednu stipendiju za godišnji program razmene učenika srednjih škola na Tajlandu u školskoj 2016-2017. godini, u iznosu od 2.700 evra. Puna cena programa iznosi 5.800 evra i u potpunosti pokriva troškove učešća u programu razmene, avionsku

Stipendija za godišnji program razmene u zemljama Latinske Amerike za školsku 2016-2017

  Želiš li da narednu školsku godinu provedeš u Latinskoj Americi i upoznaš nov jezik i kulturu? Interkulturai međunarodna mreža AFS Intercultural Programs raspisuju konkurs za dve delimične stipendije za godišnji program razmene učenika srednjih škola 2016-2017 i to za:

Raznovrsna ponuda bioskopa Kupina

    I ove nedelje uživajte u šarolikoj ponudi bioskopa Kupina. HILJADARKA U hit komediji Nenada Đurića okupila se najimpresivnija glumačka ekipa u regionu! Mladić Atif Kurtović (Trifunović) prvi put u životu silazi u rudarsku jamu kako bi nastavio tačno

Majstorski kurs za klarinet na Fakultetu umetnosti u Nišu

Fakultet umetnosti u Nišu od 17. do 23. septembra 2015. godine organizuje intenzivni “Majstorski kurs za klarinet”,  Aleksandra Tasića, redovnog profesora Akademije umetnosti u Novom Sadu i spec. Miloša Mijatovića, docenta Fakulteta umetnosti u Nišu. Postoji mogućnost aktivnog ili pasivnog